:


rss search

next page next page close

Perkawinan adalah Penyatuan Dua Jiwa dalam Cinta yang Kokoh

Perkawinan adalah penyatuan dua jiwa dalam cinta yang kokoh untuk menghapuskan perpisahan. Ia adalah kesatuan agung yang terpisah dalam roh. Ia adalah gelang emas dalam sebuah rantai yang permulaannya adalah sebuah pandangan, dan akhirnya adalah keabadian. Ia adalah hujan suci yang jatuh dari langit tak bernoda untuk menyuburkan dan memberkati ladang-ladang alam illahi.

– Kahlil Gibran –


baca selengkapnya »

Perkawinan adalah Penyatuan Dua Jiwa dalam Cinta yang Kokoh

Perkawinan adalah penyatuan dua jiwa dalam cinta yang kokoh untuk menghapuskan...
article post