:


rss search

next page next page close

Kukatakan Aku Mencintainya

Kukatakan aku mencintainya. Dan cinta ada dalam wujud kearifan. Di lain waktu ada dalam wujud keadilan. Tapi, seringkali terdapat dalam wujud harapan.

– Kahli Gibran –


baca selengkapnya »

Kukatakan Aku Mencintainya

Kukatakan aku mencintainya. Dan cinta ada dalam wujud kearifan. Di lain waktu ada dalam...
article post