:


rss search

next page next page close

Kepuasan Terletak Pada Usaha, Bukan Pada Hasil

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenagan yang hakiki.

– Mahatma Gandhi –


baca selengkapnya »
next page next page close

Kebahagiaan Bukan Hanya Senantiasa Sebuah Kesenangan Belaka

Kebahagiaan bukan hanya senantiasa sebuah kesenangan belaka, namun biasanya berupa kemenangan.

– Euripides –


baca selengkapnya »
next page next page close

Kebahagiaan Itu Didapat di Dalam Perjuangan yang Terus Menerus

Kebahagiaan itu didapat di dalam perjuangan yang terus menerus. Karena kebahagiaan yang paling besar adalah pada kemenangan yang silih berganti. Dan kemenangan tidak akan pernah terjadi tanpa adanya sebuah perjuangan.

– Amin Raihani –


baca selengkapnya »
next page next page close

Tidak Ada Usaha yang Gagal

Tidak ada usaha yang gagal, kegagalan adalah usaha untuk mencapai kemenangan.

– Krisna –


baca selengkapnya »
next page next page close

Seseorang Dapat Menguasai Diri Sewaktu Mendapatkan Kemenangan

Seseorang yang dapat menguasai diri sewaktu mendapatkan kemenangan, maka berlipat gandalah kemenangan orang tersebut.

– Cyrus –


baca selengkapnya »
next page next page close

Kehidupan Ini Laksana Permainan Catur

Kehidupan ini laksana permainan catur; orang yang dapat melihat jauh kedepan dialah yang akan menuai kemenangan.

– Buxton Charles –


baca selengkapnya »
next page next page close

Yang Terpenting Dalam Olimpiade Bukanlah Kemenangan

Yang terpenting dalam olimpiade bukanlah kemenangan, tetapi keikutsertaan.

– Baron Pierre De Caobertin –


baca selengkapnya »
next page next page close

Yang Terpenting Dari Kehidupan Bukanlah Kemenangan

Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan baik.

– Baron Pierre De Caobertin –


baca selengkapnya »

Kepuasan Terletak Pada Usaha, Bukan Pada Hasil

Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenagan...
article post

Kebahagiaan Bukan Hanya Senantiasa Sebuah Kesenangan Belaka

Kebahagiaan bukan hanya senantiasa sebuah kesenangan belaka, namun biasanya berupa...
article post

Kebahagiaan Itu Didapat di Dalam Perjuangan yang Terus Menerus

Kebahagiaan itu didapat di dalam perjuangan yang terus menerus. Karena kebahagiaan yang...
article post

Tidak Ada Usaha yang Gagal

Tidak ada usaha yang gagal, kegagalan adalah usaha untuk mencapai kemenangan. –...
article post

Seseorang Dapat Menguasai Diri Sewaktu Mendapatkan Kemenangan

Seseorang yang dapat menguasai diri sewaktu mendapatkan kemenangan, maka berlipat...
article post

Kehidupan Ini Laksana Permainan Catur

Kehidupan ini laksana permainan catur; orang yang dapat melihat jauh kedepan dialah yang...
article post

Yang Terpenting Dalam Olimpiade Bukanlah Kemenangan

Yang terpenting dalam olimpiade bukanlah kemenangan, tetapi keikutsertaan. – Baron...
article post

Yang Terpenting Dari Kehidupan Bukanlah Kemenangan

Yang terpenting dari kehidupan bukanlah kemenangan, namun bagaimana bertanding dengan...
article post