:


rss search

next page next page close

Usahakanlah Selalu Untuk Tidak Menegakkan Kepala

Usahakanlah selalu untuk tidak menegakkan kepala lebih tinggi daripada topi anda.

– Jhon Lyly –


baca selengkapnya »

Usahakanlah Selalu Untuk Tidak Menegakkan Kepala

Usahakanlah selalu untuk tidak menegakkan kepala lebih tinggi daripada topi anda....
article post