:


rss searchHafalkanlah Dariku Lima Perkara

line
Bagikan ini melalui:

Hafalkanlah dariku lima perkara setelah dirimu mendahulukan orang-orang yang tua: jangan kau membuka rahasia kepada nya. Jangan kau mencari seseorang.Jangan kau melakukan kedustaan kepadanya. Jangan kau membuat durhaka kepadanya suatu pekerjaan dan ia melihat daripada kau khianati.

– Ibnu Abbas –Hafalkanlah dariku lima perkara setelah dirimu mendahulukan orang-orang yang tua: jangan kau membuka rahasia kepada nya. Jangan kau mencari seseorang.Jangan kau melakukan kedustaan kepadanya. Jangan kau membuat durhaka kepadanya suatu pekerjaan dan ia melihat daripada kau khianati.

– Ibnu Abbas –

Kata cinta kami yang terbaik yaitu dengan judul Hafalkanlah Dariku Lima Perkara diatas, termasuk dalam kategori Ibnu Abbas. Artikel bijak ini termasuk ke dalam kata kunci mencari seseorang, membuat durhaka, rahasia, pekerjaan, durhaka, mencari, lima, lah, kedustaan, pekerjaan dan beberapa kata kunci lainnya.Kata cinta yang berkaitan dengan Hafalkanlah Dariku Lima Perkara Ibnu Abbas Tokoh Dunia

Anda dapat melihat beberapa kata cinta kami lainnya yang berkaitan dibawah ini:

Leave a Reply from Hafalkanlah Dariku Lima Perkara