:


rss search

next page next page close

Ketahuilah Tujuan Hidup Anda

Ketahuilah tujuan hidup anda. Supaya sukses, anda harus tahu apa yang anda lakukan, menyukai apa yang anda lakukan, dan mempercayai apa yang anda lakukan.

– Will Rogers –


baca selengkapnya »

Ketahuilah Tujuan Hidup Anda

Ketahuilah tujuan hidup anda. Supaya sukses, anda harus tahu apa yang anda lakukan,...
article post