:


rss search

next page next page close

Negara yang Dapat Dikatakan Merdeka

Negara yang dapat dikatakan merdeka ialah di mana hak-hak asasi manusia di hormati dan semua undang-undangnya bersifat adil.

– Roberspiere –


baca selengkapnya »

Negara yang Dapat Dikatakan Merdeka

Negara yang dapat dikatakan merdeka ialah di mana hak-hak asasi manusia di hormati dan...
article post