:


rss search

next page next page close

Kekuatan Memikirkan Sesuatu, Menguasai Segala Galanya

Kekuatan memikirkan sesuatu, menguasai segala-galanya; ia menciptakan keindahan, keadilan dan kebahagiaan, yang merupakan segala-galanya di dunia ini.

– Pascal –


baca selengkapnya »
next page next page close

Agama Itu Tidak Mungkin Diyakini oleh Manusia

Agama itu tidak mungkin diyakini oleh manusia, jika hanya dari sumber akal, tetapi haruslah dari sumber yang timbul dari perasaan dan keinsyafan hati serta petunjuk Illahi.

– Pascal –


baca selengkapnya »

Kekuatan Memikirkan Sesuatu, Menguasai Segala Galanya

Kekuatan memikirkan sesuatu, menguasai segala-galanya; ia menciptakan keindahan,...
article post

Agama Itu Tidak Mungkin Diyakini oleh Manusia

Agama itu tidak mungkin diyakini oleh manusia, jika hanya dari sumber akal, tetapi...
article post