:


rss search

next page next page close

Watak Sesorang Menentukan Nasibnya

Watak sesorang menentukan nasibnya, kebahagiaan dan kesengsaraan adalah akibat yang tidak dapat dihindarkan dari watak.

– Nepos –


baca selengkapnya »

Watak Sesorang Menentukan Nasibnya

Watak sesorang menentukan nasibnya, kebahagiaan dan kesengsaraan adalah akibat yang...
article post