:


rss search

next page next page close

Orang yang Berkasih Kasihan di Jalan Allah adalah Mereka

Orang yang berkasih-kasihan di jalan Allah adalah mereka, apabila berjumpa, mereka saling jelas menjelaskan satu sama lain, untuk mengikis segala kesalahan dari mereka; sebagaimana berguguran daun-daun kayu pada musim dingin,apabila daun kayu itu telah kering.

– Mujahid –


baca selengkapnya »

Orang yang Berkasih Kasihan di Jalan Allah adalah Mereka

Orang yang berkasih-kasihan di jalan Allah adalah mereka, apabila berjumpa, mereka...
article post