:


rss search

next page next page close

Dalam Berbagai Tahap Kehidupan Kita

Dalam berbagai tahap kehidupan kita, tanda-tanda cinta yang kita temui itu beragam: ketergantungan, daya tarik, kepuasan, kecemasan, kesetiaan, kesedihan, tetapi di dalam hati, sumbernya selalu sama. Manusia mempunyai sedikit sekali kemampuan untuk saling berhubungan dengan sesamanya, melawan segala rintangan.

– Michael Dorris –


baca selengkapnya »
next page next page close

Dalam Pelbagi Tahap Kehidupan Kita

Dalam pelbagi tahap kehidupan kita, tanda-tanda cinta yang kita temui itu beragam: ketergantungan, daya tarik, kepuasan, kecemasan, kesetiaan, kesedihan, tetapi di dalam hati, sumbernya selalu sama. Manusia mempunyai sedikit sekali kemampuan untuk saling berhubungan dengan sesamanya, melawan segala rintangan.

– Michael Dorris –


baca selengkapnya »

Dalam Berbagai Tahap Kehidupan Kita

Dalam berbagai tahap kehidupan kita, tanda-tanda cinta yang kita temui itu beragam:...
article post

Dalam Pelbagi Tahap Kehidupan Kita

Dalam pelbagi tahap kehidupan kita, tanda-tanda cinta yang kita temui itu beragam:...
article post