:


rss search

next page next page close

Nilai Seseorang Sesuai Dengan Kadar Tekadnya

Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar kemanusiaannya, keberaniaannya sesuai kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat dan kesucian hati nuraninya sesuai dengan kadar kepekaannya terhadap kehormatan dirinya.

– Khlifah Sli bin Abi Talib r.a. –


baca selengkapnya »

Nilai Seseorang Sesuai Dengan Kadar Tekadnya

Nilai seseorang sesuai dengan kadar tekadnya, ketulusannya sesuai dengan kadar...
article post