:


rss search

next page next page close

Pena adalah Alat yang Paling Berbahaya

Pena adalah alat yang paling berbahaya, jauh lebih tajam dari pada pedang, dan menyebabkan luka yang lebih dalam daripada pecut atau tongkat rotan.

– Taylor, John –


baca selengkapnya »

Pena adalah Alat yang Paling Berbahaya

Pena adalah alat yang paling berbahaya, jauh lebih tajam dari pada pedang, dan...
article post