:


rss search

next page next page close

Hafalkanlah Dariku Lima Perkara

Hafalkanlah dariku lima perkara setelah dirimu mendahulukan orang-orang yang tua: jangan kau membuka rahasia kepada nya. Jangan kau mencari seseorang.Jangan kau melakukan kedustaan kepadanya. Jangan kau membuat durhaka kepadanya suatu pekerjaan dan ia melihat daripada kau khianati.

– Ibnu Abbas –


baca selengkapnya »

Hafalkanlah Dariku Lima Perkara

Hafalkanlah dariku lima perkara setelah dirimu mendahulukan orang-orang yang tua: jangan...
article post