:


rss search

next page next page close

Sesuatu yang Palig Disesali Dalam Hidup

Sesuatu yang palig disesali dalam hidup ini ialah sesuatu yang tidak dipergunakan ketika mendapat kesempatan.

– Rowland, Helen –


baca selengkapnya »

Sesuatu yang Palig Disesali Dalam Hidup

Sesuatu yang palig disesali dalam hidup ini ialah sesuatu yang tidak dipergunakan ketika...
article post