:


rss search

next page next page close

Kebahagiaan, Tumbuh Dalam Rumah Kita Sendiri

Kebahagiaan, tumbuh dalam rumah kita sendiri dan tidak dipetik dari taman orang lain.

– Jerrold, Douglas –


baca selengkapnya »

Kebahagiaan, Tumbuh Dalam Rumah Kita Sendiri

Kebahagiaan, tumbuh dalam rumah kita sendiri dan tidak dipetik dari taman orang lain....
article post