:


rss search

next page next page close

Dalam Jiwalah Bersumber Kebahagiaan Maupun Kesengsaraan

Dalam jiwalah bersumber kebahagiaan maupun kesengsaraan.

– Demokritos –


baca selengkapnya »
next page next page close

Barang Siapa Memiliki Jiwa yang Penuh Keharmonisan

Barang siapa memiliki jiwa yang penuh keharmonisan, maka hidupnya akan sangat teratur.

– Demokritos –


baca selengkapnya »
next page next page close

Ciri Khas Jiwa Ketuhanaan adalah Senantiasa

Ciri khas jiwa ketuhanaan adalah senantiasa mangarahkan kepada barang sesuatu yang indah dan suci murni.

– Demokritos –


baca selengkapnya »

Dalam Jiwalah Bersumber Kebahagiaan Maupun Kesengsaraan

Dalam jiwalah bersumber kebahagiaan maupun kesengsaraan. – Demokritos...
article post

Barang Siapa Memiliki Jiwa yang Penuh Keharmonisan

Barang siapa memiliki jiwa yang penuh keharmonisan, maka hidupnya akan sangat teratur....
article post

Ciri Khas Jiwa Ketuhanaan adalah Senantiasa

Ciri khas jiwa ketuhanaan adalah senantiasa mangarahkan kepada barang sesuatu yang indah...
article post