:


rss search

next page next page close

Kejayaan Tidak Akan Datang Pada Manusia yang Malas

Kejayaan tidak akan datang pada manusia yang malas.

– Charles Cahier –


baca selengkapnya »

Kejayaan Tidak Akan Datang Pada Manusia yang Malas

Kejayaan tidak akan datang pada manusia yang malas. – Charles Cahier...
article post