:


rss search

next page next page close

Cara yang Terbaik Untuk Mengadakan Kelakar

Cara yang terbaik untuk mengadakan kelakar ialah denga cara memilih diri sendiri sebagai sebuah sasaran.

– Botkin, R.J –


baca selengkapnya »
next page next page close

Untuk Merubah Keadaan Lahir Kita

Untuk merubah keadaan lahir kita, terlebih dulu kita harus merubah keadaan batin kita.

– Botkin, R.J –


baca selengkapnya »

Cara yang Terbaik Untuk Mengadakan Kelakar

Cara yang terbaik untuk mengadakan kelakar ialah denga cara memilih diri sendiri sebagai...
article post

Untuk Merubah Keadaan Lahir Kita

Untuk merubah keadaan lahir kita, terlebih dulu kita harus merubah keadaan batin kita....
article post