:


rss search

next page next page close

Apa yang Dilakukan Oleh Sesorang

Apa yang dilakukan oleh sesorang pertama –tama yang harus dilakukan ialah dalam pikirannya.

– Albert Szen Gyorgyi –


baca selengkapnya »

Apa yang Dilakukan Oleh Sesorang

Apa yang dilakukan oleh sesorang pertama –tama yang harus dilakukan ialah dalam...
article post