:


rss search

next page next page close

Empat Perkara yang Dapat Mengangkat Seseorang

Empat perkara yang dapat mengangkat seseorang hamba ke derajat yang paling tinggi, walaupun amalan-amalannya dan pengetahuannya sedikit. Yaitu: lemah lembut, rendah hati, murah hati dan berakhlaq baik. Semua itu adalah kesempurnaan iman.

– Al-Junaid –


baca selengkapnya »

Empat Perkara yang Dapat Mengangkat Seseorang

Empat perkara yang dapat mengangkat seseorang hamba ke derajat yang paling tinggi,...
article post