:


rss search

next page next page close

Tiada yang Lebih Mulia Daripada Sebuah Ilmu

Tiada yang lebih mulia daripada sebuah ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia dan alim ‘ulama itu menghukum raja-raja.

– Abul Aswad –


baca selengkapnya »

Tiada yang Lebih Mulia Daripada Sebuah Ilmu

Tiada yang lebih mulia daripada sebuah ilmu. Raja-raja itu menghukum manusia dan alim...
article post