:


rss search

next page next page close

Sesungguhnya Orang yang Berkata dengan Perkataan

Sesungguhnya orang yang berkata dengan perkataan yang tiada dijumpainya bagi perkataan itu hal yang penting, maka ia akan jatuh kedalam neraka jahanam. Dan sesungguhnya orang yang berkata dengan perkataan yang dijumpainya bagi perkataan itu hal yang penting, maka orang tersebut diangkat Allah ke dalam syurga tertinggi.

– Abu Hurairah –


baca selengkapnya »

Sesungguhnya Orang yang Berkata dengan Perkataan

Sesungguhnya orang yang berkata dengan perkataan yang tiada dijumpainya bagi perkataan...
article post