:


rss search

next page next page close

Hiduplah Seperti Pohon Kayu yang Lebat Buahnya

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup ditepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

– Abu Bakar Sibli –


baca selengkapnya »

Hiduplah Seperti Pohon Kayu yang Lebat Buahnya

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup ditepi jalan dan dilempari orang...
article post